keskiviikkona, marraskuuta 04, 2015

Merkittävien hevosten sukupuutto?

Viime aikoina ht.netissä on rummutettu Virtuaaliwikiä ja muutama kirjoittaja on aktivoitunutkin Wikin tiimoilta.

Paristakin rodusta on kyselty listattavaksi rodun merkittäviä edustajia, jotta niitä tärkeimpiä hevosia voitaisiin listata ja esitellä Wikissä. Vanhat nimet löytyvät Wikistä jo, mutta nyt on kaivattu vähän tuoreempia, merkittäviä yksilöitä. Kysymys on ollut vaikea, mitään selkeästi tärkeitä hevosia ei nykyään tunnu oikein olevan. Eikö nykyään ylipäänsä edes ole enää merkittäviä hevosia?

Minä sanoisin, että ei taida olla. Eivät hevoset, tallit, tai omistajat ole huonompia kuin ennen, päinvastoin pikemminkin, mutta yksittäisen hevosen on vaikea saada itselleen minkäänlaista nimeä tai statusta. Siihen on minun mielestäni useampiakin syitä:

1. Hevosten ja tallien määrä
Hevosten ja tallien määrät ovat moninkertaistuneet siitä, mitä ne olivat 2000-luvun alkuvuosina. Suuresta massasta on aina vaikeampi yhden yksittäisen hevosen erottua, kun tallinkin erottuminen muiden seasta on haastavaa. Edes se omistajan yksittäinen lemmikki ei enää erotu joukosta, kun niitä on niin monella muullakin.

2. Jalostuskäytön vähäisyys
Osittain hevosten määrän lisääntyminen on johtanut myös siihen, että yhtä hevosta ei yleensä käytetä jalostuksessa kovinkaan paljon. Nykyään on varsin harvinaista, että edes jollain menestyneellä, hienolla oriilla olisi kymmentäkään varsaa. Puoliveripuolen viimeinen suuri muotiori Livingstone jätti yli 40 varsaa, Altéllakin on parikymmentä, Enedfala's Eretildon kohdalla puhutaan myös kymmenistä varsoista, Peminic Ressin varsamäärä on yli kahdenkymmenen sekin.

Tästä on puhuttu meidän blogissa jo aiemminkin: jalostuskäyttö ja vain jalostuskäyttö on se, jonka avulla hevonen jää elämään kuolemansa jälkeenkin. Toki jalostuskäytön määrään voi vaikuttaa kilpaileminen, laatuarvostelupalkinnot ja sen sellaiset seikat, mutta jos ei ole varsoja, ei hevosesta jää jäljelle mitään sen kuoltua. Muutamalla varsalla ei vielä nimeä juuri saa ja harvoin sillä noustaan merkittäväksi jalostushevoseksi.

Moni omistaja tieten tahtoen rajoittaa hevostensa jalostuskäyttöä, ettei siitä tulisi ns. "massanimi". Menestyksellä on taipumus kääntyä jossain vaiheessa karttamiseksi. Jos jotain hevosta käytetään jalostuksessa paljon ja sen nimi vilahtelee suvuissa usein, sitä aletaan helposti vältellä. Osin syy välttelyyn on ihan jalostuksellinen, jos jotain nimeä esiintyy liikaa, siitä tulee helposti ongelma sisäsiittoisuuden kanssa. Jossain määrin kyse on myös ihan puhtaasta turhamaisuudesta: ei haluta näyttää siltä, että juostaisiin kaikkien muoti-ilmiöiden perässä vaan yritetään olla omintakeisia ja erilaisia.

Livingstonen kohdalla ilmiö oli mielestäni erityisen selkeä. Ori oli jonkin aikaa todellinen hitti, kaikki halusivat siitä varsan. Sitten suosio hiipui ja muuttui epäsuosioksi, oriin kymmenistä varsoista tuli lähestulkoon ongelmajätettä, joita harva halusi itselleen kun isä oli "massaori". Myöhemmin se tasaantui normaaliksi suhtautumiseksi, en ole enää vuosiin huomannut, että Livingstonea karteltaisiin suvuissa, mutta toisaalta se ei taida enää olla kovin yleisesti esiintyvä nimi. Samalla tapaa kävi myös aikaisemmille muotioreille, Altélle ja kumppaneille, mutta pienemmässä mittakaavassa. Nythän ne ovat taas haluttuja nimiä ainakin tietyissä piireissä, eivätkä kovin yleisiä.

Toisaalta jalostuskäytön vähäisyys on ymmärrettävää: hevosia ja sukuja on paljon, miksi ihmeessä käyttäisi jotain yhtä tiettyä hevosta jalostuksessa ylenmäärin kun vaihtoehtojakin on? Jalostuksen kannalta tämä on tietenkin hyvä asia.

3. Hevosten yhtenäisyys
Paitsi että talleja oli vuosituhannen alussa lukumääräisesti vähemmän, niiden taso vaihteli paljon enemmän kuin nykyisin. Samalla vaihteli myös hevosten taso, joillain hevosilla ei ollut sivuillaan muuta kuin perustiedot, nekin toisinaan puutteelliset tai virheelliset. Kuva ei ollut ehdoton edellytys, mahdollisten kuvien rodunmukaisuudesta ei aina välitetty, pääkuvakin oli ihan kelvollinen. Nämä seikat eivät olleet este jalostuskäytölle tai varsojen ostamiselle.

Mutta kyllä silloinkin osattiin jo arvostaa hienoja kuvia ja realistisia tietoja. Tällaisten hevosten oli helppo nousta muotinimiksi jalostuksessa ja niinollen niistä tuli merkittäviä nimiä oman rotunsa historiassa. Nykyään on yleisesti ottaen tällaiset seikat ovat kunnossa eikä jokin ktk-palkinto tai laatuarvostelun ykköspalkinto ole meriitti eikä mikään, kun niitä on niin monilla ja ainakin teoriassa ne ovat kaikkien saavutettavissa.

4. Hevoskaupan vähäisyys
Osin tämä liittyy jalostuskäytön vähäisyyteen, mutta fakta on kuitenkin se, että jokin hevonen voi nousta esimerkiksi Ionicissa merkittävään rooliin jalostuksessa, vaan ei sitä muut harrastajat tiedä eivätkä huomaa, jos varsoja ei osteta muille talleille. Väitän edelleen, että entivanhaan hevoskauppa oli aktiivisempaa, koska vaatimukset olivat yleisesti ottaen vähäisempiä, ja niinollen jalostushevosten jälkeläisiä levisi virtuaalimaailmaan laajemmalti kuin nykyään. Toki hintana oli se, että osa niistä vääjäämättä katosi, mutta eihän se tavatonta ole nykyäänkään.

Toisaalta omistajan vaihtuminen mahdollisesti useitakin kertoja saattoi kasvattaa myös jalostuskäytön määrää: kullakin omistajalla oli mahdollisuus ja aika usein myös halua teettää ostamastaan hevosesta jälkeläisiä itselleen ja myyntiin huolimatta siitä, että hevosella ehkä saattoi olla jo varsoja aikaisemman omistajan nimissä. Tunnettavuutta omistajien vaihtuminen lisäsi ainakin, tokihan sitä omistaja oman hevosensa tietää ja tuntee, ja yleensä myös arvostaa. Kun omistajia on enemmän kuin yksi, on virtuaalimaailmassa useampi harrastaja, joka jotain tiettyä hevosta arvostaa.No, onko se sitten huono asia, että niitä "tähtiä" syntyy nykyisin vähän tai ei ehkä lainkaan? Ei, minä sanoisin, että melkein jopa päinvastoin. Listaamistani asioista ainoastaan viimeinen kohta on huono asia, muut ovat pelkästään positiivisia harrastuksen ja eritoten jalostuksen kannalta.

– Gin

Ei kommentteja: