maanantaina, maaliskuuta 07, 2022

Virtuaalimaailman terminologia

Olen tässä suorittamassa avoimessa yliopistossa terminologian ja erikoisalaviestinnän kurssia. Se liittyy jossain määrin työhöni, mutta tulin tässä pohtineeksi, että mitä näillä aihepiireillä on tekemistä virtuaalihevosmaailman kanssa. Tämä postaus ei ole kovin jäsennelty tai kattava, koska ensi viikolla on juurikin tentti ja siihen valmistautuminen on vienyt aikaa ja aivokapasiteettia.

On aivan selvää, että meillä täällä virtuaalimaailmassa käytetään omaa erikoiskieltä. Tieteen termipankki määrittelee erikoiskielen näin: "Jonkin tieteen-, ammatti- tai harrastealan kielimuoto, joka eroaa yleiskielestä lähinnä sanastonsa vuoksi". Lisäselityksenä se kertoo, että "erikoiskielen tehtävänä on jäsentää alansa käsitemaailmaa sekä siirtää tietoa alan sisäisessä viestinnässä". Jep, ihan juuri sitä mitä virtuaalimaailmassakin käytetään, kuten miltei missä tahansa muuallakin.

Virtuaalimaailman erikoiskieli käyttää paljon muiden erikoiskielien sanastoa, hevosalalta, tietotekniikasta, osin myös taiteesta, valokuvauksesta, biologiasta ja perinnöllisyystieteestä (liittyy hevosalaan), urheilusta ja varmaan muistakin. Hevosala ja tietotekniikka lienevät kuitenkin ne tärkeimmät, luonnollisesti. Mutta näiden lisäksi virtuaalimaailmaan on luotu paljon ihan omaa termistöä. Jo pelkkä "virtuaalihevonen" on käsite, joka on luotu ihan vain virtuaalimaailmaa varten ja joka on tosi-tosi peruskäsite täällä. Ja miettikää vaikka kaikkia laatuarvosteluihin, kilpailemiseen tai jalostamiseen liittyviä käsitteitä! Tilausvarsa, jaoksen alainen kisa, porrastettu, ARJ, sijoitukset, VH-tunnus...

Miten sitten määriteltäisiin käsite "virtuaalihevonen" ns. klassisen sisältömääritelmän mukaan? No vaikkapa näin: Virtuaalihevonen on verkkosivu, joka kuvailee kuvitteellisen hevosen. Ilman muuta virtuaalihevonen on verkkosivu, sillä koko sen olemassaolo pohjautuu siihen, että on verkkosivu. Vihkotallien hevoset eivät ole varsinaisesti virtuaalihevosia, vaikkakin ovat kyllä kuviteltuja hevosia. Virtuaalihevoseen liittyy vahvasti se oletus, että se on internetissä oleva sivu. Verkkosivu on virtuaalihevosen yläkäsite. Virtuaalihevonen ei kuitenkaan ole mikä tahansa verkkosivu, vaan sieltä täytyy löytyä tarpeelliset tiedot. Se kuvailee siis kuviteltua hevosta ja tämä piirre erottaa virtuaalihevosen jonkin oikean hevosen verkkosivuista.

Toisaalta virtuaalihevosen voisi määritellä myös näin: Virtuaalihevonen on kuvitteellinen hevonen, jonka tiedot ovat saatavilla (vain) internetissä. Tällöin yläkäsitteenä olisi kuvitteellinen hevonen ja vieruskäsitteinä olisivat kaikki muut kuvitteelliset hevoset, esimerkiksi ne mainitut vihkohevoset, kirjoissa esiintyvät kuvitteelliset hevoset ja elokuvissa esiintyvät kuvitteelliset hevoset, nyt ainakin muutaman mainitakseni. Näistä muista kuvitteellisista hevosista virtuaalihevonen eroaa siinä, että sen tiedot ovat saatavilla vain netissä.

Kumpi näistä olisi parempi määritelmä? Periaatteessa käsitteellä ei voi olla kahta määritelmää, joten jompikumpi pitäisi valita. Onko virtuaalihevonen siis kuvitteellinen hevonen vai verkkosivu? Se on kumpaakin! Voi olla että noita määritelmiäkin pitäisi viilata.

Minkälaisia alakäsitteitä virtuaalihevosella voi sitten olla? Tämä on vaikea, koska näitä on todella vähän luokiteltu suoranaisesti. Yksi selkeä jakoperuste on olla kuvan tyyppi, sillä termit "valokuvallinen" ja "piirroskuvallinen" ovat ihan yleisiä ja hevoset jaetaan näyttelyissä näiden perusteella. Tähän jaotteluun voisi kuulua ehkä myös "kuvaton" virtuaalihevonen. Toinen mieleentuleva jakoperuste on suku: on suvuttomia eli EVM-sukuisia ja suvullisia virtuaalihevosia. Suvulliset virtuaalihevoset jakautuvat vielä suvun pituuden mukaan, tähän tapaan:

Virtuaalihevonen voidaan myös jakaa osiin ja esittää siis koostumussuhteisena käsitejärjestelmänä:

Virtuaalihevonen siis koostuu näistä asioista. Tämä diagrammi ei ota kantaa siihen, mitkä elementit ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia. VRL:lla on toki omat vaatimuksensa ja minäkin olen muutama vuosi sitten esittänyt asiasta mielipiteitä blogissa (Mitä hevosen sivuilla pitäisi olla: perustiedot, Mitä hevosen sivuilla pitäisi olla: suku, Mitä hevosen sivuilla pitäisi olla: kaikki muu). Ne kuitenkin kuuluvat toiseen keskusteluun.

– S

Diagrammit on luotu MindMupilla.

Ei kommentteja: