maanantaina, huhtikuuta 03, 2023

Merkkien lyhenteet

Joulukalenterissa listasin värien lyhenteitä, mutta nyt ajattelin tehdä kattavan listan hevosten merkeistä. Ionicissa ei hevosten merkkejä sillä tavalla listata hevosten sivuille eivätkä lyhenteet ole niin tuttuja kuin värilyhenteet. Peruslyhenteet ovat kyllä selvät ja helposti pääteltävissäkin, mutta kun niitäkin voidaan yhdistellä erilaisiin määreisiin, niin tuloksena on joskus vaikeasti hahmotettavia lyhenteitä. 

Tähän nyt yritin kasata mahdollisimman kattavan listan näitä lyhenteitä, ettei tarvitse joka kerta oudompaan lyhenteeseen törmätessä pähkiä, että mikä kumma se tämä oli. Lähteiden lisäksi olen kahlannut läpi myös Sukupostia ja etsinyt sieltä oudompia lyhenteitä. Korjauksia ja lisäyksiä otan mielelläni vastaan.

Pään merkit

Alahuuli valkea – ahv
Herasilmä – hrs
Jauhokuono – jhkn
Jänispilkku – jpku
Kapea piirto – kapea pt (joskus myös kap pt)
Katkopiirto – ktpt
Kuono ja alahuuli valkea – kahv
Kuonoläsi – klsi, knlsi
Kuonopilkku – kpku
Kuonopilkun aihe – kpkua
Kuonopiirto – kpt (knpt)
Lehmänläsi – lehlsi
Läsi – lsi
Molemmat herasilmät – mhrs
Oikea herasilmä – ohrs
Otsaläsi – olsi
Otsapiirto – opt
Piirronaihe – pta
Piirto – pt (pto)
Pilkku ylähuulessa – pku, pku yh
Pilkunaihe – pkua (mahdollisesti myös pka)
Puolikuutähti – pkti
Puoliläsi – plsi
Puolipiirto – ppt
Pyrstötähti – prsti
Rengasläsi – rlsi
Rengastähti – rsti
Sekakarvoja otsassa – sek ots, ks. myös valkoisia karvoja otsassa
Tähdenaihe – tia
Tähti – ti
Tähtipiirto – tipt
Valkoisia karvoja otsassa – vkots, ks. myös sekakarvoja otsassa
Valkopää – vpää
Vasen herasilmä – vhrs
Ylähuuli valkea – yhv

Jalkojen merkit

Eturuunu valkea – erv
Juovakavio – jvko
Kavion kanta valkea – ktv
Kimosukka – kmsk
Kirjokavio – kjko
Kokosukka, korkea sukka – ksk
Puolisukka – psk
Ruunu valkea – rv
Seeprajuovat – seepr
Sisäkanta valkea – sktv
Sisäruunu valkea – srv
Sukka – sk
Särkynyt sukka – srsk
Ulkokanta valkea – uktv
Ulkoruunu valkea – urv
Valkokavio – vko, vko
Vuohissukka – psk

Muut merkit ja värimääreet

Hamppuharja – hphja
Hamppujouhet – hpjh
Kimoluomi, kimoluomia – lmi, lmia, myös kmlmi
Kuloharja – klhja
Kulojouhet – kljh
Liinahtava – lht
Liinakko – lkk (lkko)
Musta luomi – mlmi, kts. myös tumma luomi
Mustia täpliä – mtpl
Papurikkokuviointia – pap
Polttomerkki – pm
Ruskeita täpliä – rtpl
Sekakarvoja – sek
Siima – sma
Siima ja aasinristi – smar
Tatuointinumero – tat n:o
Tumma luomi – mli, kts. myös musta luomi, monikko mlia
Tumma täplä – ttpl
Valkoinen luomi, valkoinen täplä – vtpl
Valkoinen läiskä – vläiskä
 

Merkkien määreet

Epäsäännöllinen (päämerkki) – e, esim. elsi (epäsäännöllinen läsi)
Etukorkea (sukka) – ek, esim. ekvsk (etukorkea vuohissukka)
Huuliin asti ulottuva, läpikäyvä (päämerkki) – l, esim. lpt (läpikäyvä piirto)
Iso (päämerkki) – i, esim. iti (iso tähti)
Kapea (päämerkki) – k, esim. kti (kapea tähti) Huom! Ei kuitenkaan kpt, koska se on kuonopiirron lyhenne. Kapea piirto lyhentyy kapea pt tai kap pt.
Katkonainen, katko- (päämerkki) – kt, esim. ktpt (katkonainen piirto)
Kimo- (päämerkki, teoriassa myös sukka) – km, esim. kmlsi (kimoläsi)
Korkea (sukka) – k, esim. kpsk (korkea puolisukka)
Matala (sukka) – m, esim. mvsk (matala vuohissukka)
Pieni (päämerkki – p, esim. pjpku (pieni jänispilkku)
Sisäkorkea (sukka) – sk, esim. skpsk (sisäkorkea puolisukka)
Takakorkea (sukka) – tk, esim. tkksk (takakorkea kokosukka)
Ulkokorkea (sukka) – uk, esim. ukpsk (ulkokorkea puolisukka)
Vino (päämerkki) – v, esim. vti (vino tähti)

Paikkamääreet

Harja – hja
Häntä – htä
Kaikki jalat – ktj, (kj, jt)
Kavio, kaviot – ko, kot
Kuono (päämerkkin yhteydessä) – k tai kn, esim. klsi/knlsi (kuonoläsi)
Molemmat etujalat – mej
Molemmat takajalat – mtj
Oikea etujalka – oej
Oikea satulansija – o.sat.
Oikea takajalka – otj
Otsa (paikka) – ots, esim. sek ots (sekakarvoja otsassa)
Otsa (päämerkin yhteydessä) – o, esim. olsi (otsaläsi)
Vasen etujalka – vej
Vasen satulansija – v.sat.
Vasen takajalka – vtj
 

Määreiden yhdistely

Eri määreitä voidaan myös yhdistellä, jolloin tuloksena voi olla monimutkaisempia lyhenteitä. Esimerkkejä:
  • elpt (epäsäännöllinen läpikäyvä piirto)
  • ikmlmi (iso kimoluomi)
  • mtj kjkot (molemmissa takajaloissa kirjokaviot)
  • pkmti (pieni kimotähti)
  • skmvsk (sisäkorkea matala vuohissukka
 

Lähteet

Hevosmaailma.net (arkistoitu).

Ei kommentteja: